Ads 720 x 90

Ads 720 x 90
Hiển thị các bài đăng có nhãn iOS

Đưa Auto Lock lên Control Center iOS 11

Trên iOS 11, tính năng Auto Lock tự khóa màn hình giúp bạn lựa chọn thời gian để màn hình tự động khóa khi không sử dụng thiết bị. Để sử dụng Auto Lock, người dùng sẽ cần truy cập Settings, vào Display & Brightness rồi chọn Auto Lock. Vậy nếu bạn muốn đưa Auto Lock lên Control Center để sử dụng…
Subscribe Our Newsletter