Ads 720 x 90

Ads 720 x 90
Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows

Cách bật Dark Theme cho File Explorer trên Windows 10

Trong bản Windows 10 Insider Preview Build 17666 phát hành hôm nay, Microsoft đã cập nhật Dark Theme cho File Explorer. Tin tức này đã được đưa trước đó nhưng phải tới hôm nay người dùng mới biết nó thực sự ra sao. Đây là cách bật Dark Theme cho File Explorer nếu bạn đã cập nhật lên bản Windows 1…
Subscribe Our Newsletter