Ads 720 x 90

Ads 720 x 90
Hiển thị các bài đăng có nhãn Server

Proxy, Server Proxy, hay Proxy Server! Vậy các bạn có biết nó là gì không?

Proxy Server là gì? Proxy Server (Máy chủ proxy) hoạt động như một cổng nối giữa người dùng và Internet. Đây là một server trung gian tách người dùng cuối khỏi trang web họ truy cập. Các máy chủ proxy cung cấp các mức độ chức năng, bảo mật và riêng tư khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu của bạn hoặc …
Subscribe Our Newsletter