Ads 720 x 90

Ads 720 x 90
Hiển thị các bài đăng có nhãn Security

Những lầm tưởng chết người về các chứng chỉ SSL và HTTPS

Hãy xem URL của bài viết này và bạn sẽ thấy rằng nó bắt đầu bằng https. Chữ “s” ở cuối có nghĩa là kết nối giữa thiết bị của bạn và trang web này là an toàn. Trên mạng, các kết nối an toàn thường được thiết lập sử dụng chứng chỉ SSL (viết tắt là Secure sockets Layer : tầng ổ bảo mật). Điều này có t…
Subscribe Our Newsletter