Lệnh Convert File Allocation Table (FAT) và FAT32 thành hệ thống file NTFS

Đăng nhận xét
Lệnh convert chuyển đổi File Allocation Table (FAT) và FAT32 thành hệ thống file NTFS, giữ nguyên các file và thư mục hiện có. Những ổ đĩa đã được chuyển đổi sang hệ thống file NTFS không thể chuyển đổi thành FAT hoặc FAT32 nữa.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh convert

convert [] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:] [/nosecurity] [/x]

Tham số

Lưu ý
  • Nếu convert không thể khóa ổ đĩa (ví dụ, ổ đĩa là ổ đĩa hệ thống hoặc ổ đĩa hiện hành), bạn được cung cấp tùy chọn để chuyển đổi ổ đĩa trong lần khởi động lại máy tính tiếp theo. Nếu bạn không thể khởi động lại máy tính ngay lập tức để hoàn tất chuyển đổi, hãy lên kế hoạch thời gian khởi động lại máy tính và cho phép thêm thời gian để quá trình chuyển đổi hoàn tất.
  • Đối với các file được chuyển đổi từ FAT hoặc FAT32 thành NTFS;
Do việc sử dụng ổ đĩa hiện tại, MFT được tạo ở một vị trí khác với trên vị trí trên ổ đĩa được định dạng ban đầu với NTFS, do đó hiệu suất ổ đĩa có thể không tốt bằng ổ đĩa ban đầu được định dạng bằng NTFS. Để có hiệu suất tối ưu, hãy xem xét tạo lại các ổ đĩa này và định dạng chúng bằng hệ thống file NTFS.Ổ đĩa chuyển đổi từ FAT hoặc FAT32 sang NTFS để lại các file còn nguyên vẹn, nhưng ổ đĩa có thể thiếu một số lợi ích hiệu suất so với ổ đĩa ban đầu được định dạng với NTFS. Ví dụ, MFT có thể bị phân mảnh trên ổ đĩa được chuyển đổi. Ngoài ra, trên ổ đĩa boot được chuyển đổi, lệnh convert áp dụng cùng một bảo mật mặc định được áp dụng trong Windows Setup.

Ví dụ
Để chuyển đổi ổ đĩa trên ổ E sang NTFS và hiển thị tất cả thông báo trong quá trình chuyển đổi, hãy nhập:
convert e: /fs:ntfs /v

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter