Các phím tắt hỗ trợ soạn thảo trên WordPress

Đăng nhận xét
Cho dù bạn thực hiện bất kỳ thao tác nào trên máy tính, hoặc làm việc với ứng dụng nào đó thì phím tắt luôn phát huy tối đa khả năng của mình.

Trên WordPress, khi chúng ta nhập nội dung kèm những phím tắt sẽ giúp việc soạn thảo nhanh hơn, tăng tốc công việc hơn rất nhiều. Thay vì sử dụng các lệnh thông qua dùng chuột, các phím tắt sẽ tiết kiện được thời gian làm việc trên WordPress. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những phím tắt trên WordPress tăng tốc độ soạn thảo nội dung.


1. Phím tắt soạn thảo cơ bản trên WordPress:

CTRL + Z: hoàn tác lại thao tác trước đó
CTRL + Y: lặp lại hành động trước đó
CTRL + A: chọn toàn bộ nội dung.
CTRL + C: sao chép nội dung văn bản được chọn.
CTRL + X: cắt đoạn văn bản được chọn.
CTRL + V: dán đoạn văn bản đã nhấn sao chép.
Alt + Shift + M: chèn hình ảnh vào nội dung.
Alt + Shift + B: in đậm nội dung văn bản.
Alt + Shift + I: in nghiêng văn bản được chọn.

2. Phím tắt nâng cao soạn thảo WordPress:

1. Tổ hợp phím tắt Alt + Shift + phím

Alt + Shift + N: kiểm tra nội dung trong WordPress.
Alt + Shift + E: chuyển sang chế độ HTML.
Alt + Shift + P: ngắt nội dung trang.
Alt + Shift + H: trợ giúp trên WordPress.

2. Tổ hợp phím tắt Ctrl + phím

CTRL + U: gạch chân nội dung.
CTRL + B: in đậm nội dung.
CTRL + I: in nghiêng nội dung.
CTRL + 1: tạo Heading 1.
CTRL + 2: tạo Heading 2.
CTRL + 3: tạo Heading 3.
CTRL + 4: tạo Heading 4.
CTRL + 5: tạo Heading 5.
CTRL + 6: tạo Heading 6.
CTRL + 9: địa chỉ Wordpress (Adress).

3. Thiết kế nội dung trên WordPress

Alt + Shift + D: gạch nội dung trong văn bản.
Alt + Shift + U: tạo danh sách không theo thứ tự.
Alt + Shift + O: tạo danh sách theo thứ tự.
Alt + Shift + Q: tạo trích dẫn.

4. Phím tắt căn lề cho văn bản

Alt + Shift + L: căn lề trái cho nội dung.
Alt + Shift + C: căn lề giữa cho nội dung.
Alt + Shift + R: căn lề phải cho nội dung.
Alt + Shift + J: căn đều hai bên.

5. Phím tắt tùy chỉnh Link WordPress

Alt + Shift + A: chèn hoặc thay đổi link.
Alt + Shift + S: xóa bỏ liên kết link.
Alt + (+) : mở rộng cửa sổ biên tập link.
Alt + (-): thu hẹp cửa sổ biên tập.
Alt + O: thiết lập chiều rộng mặc định.

Việc sử dụng phím tắt trên WordPress sẽ giúp ích cho người dùng rất nhiều, với những phím tắt thông dụng cơ bản hay các phím tắt tùy chỉnh nâng cao khác. Các phím tắt này sẽ tăng tốc quá trình nhập nội dung, tiết kiệm thời gian khi bạn làm việc trên WordPress.

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter