Bộ tài liệu Page Quality Evaluator Guidelines (tiếng Việt)

Đăng nhận xét
Qua nhiều năm sự thay đổi của Google trong việc nỗ lực cải thiện chất lượng xếp hạng kết quả tìm kiếm, có rất nhiều nguồn tài liệu, hướng dẫn khác nhau về sự thay đổi của Google Search, và đây là tài liệu được cộng đồng SEO mong chờ nhất từ Google. Bộ tài liệu này có bản tiếng Anh và được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn SEO thế giới, bản tài liệu tiếng Việt  này được 2-Tek biên dịch lại nên có thể sẽ hơi khác 1 chút so với các bản cập nhật mới của Google. (Các bạn có thể tham khảo bản tài liệu tiếng Anh tại đây)Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter