SSD Nodes kỷ niệm 7 năm thành lập, khuyến mại tới 91% VPS

Đăng nhận xét
Chương trình khuyến mại diễn ra trong vòng 3 ngày, 72 giờ tuy nhiên rất tiếc mình biết thông tin muộn nên khi bài viết này được publish thì chỉ còn khoảng 9 giờ sale nữa mà thôi.

Một số điểm nổi bật ở SSD Nodes: sử dụng Intel Gold/E5 processors, RAID10 SSD, 10Gbps network, 100% uptime SLA, Zero-downtime upgrades, 14-day refund guarantee. Khuyến mại chỉ áp dụng với location US Standard (Dallas).

Mức giảm 91% quá là ngon, thông số cấu hình VPS và mức giá hiện tại đang sale như sau:


Thông tin chi tiết: https://go.2-tek.org/1dUYG0

Dallas, TX – Speed Test Links


Looking Glass (BGP/ping/traceroute): http://lg.softlayer.com/

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter