SSD Nodes kỷ niệm 7 năm thành lập, khuyến mại tới 91% VPS

Chương trình khuyến mại diễn ra trong vòng 3 ngày, 72 giờ tuy nhiên rất tiếc mình biết thông tin muộn nên khi bài viết này được publish thì chỉ còn khoảng 9 giờ sale nữa mà thôi.

Một số điểm nổi bật ở SSD Nodes: sử dụng Intel Gold/E5 processors, RAID10 SSD, 10Gbps network, 100% uptime SLA, Zero-downtime upgrades, 14-day refund guarantee. Khuyến mại chỉ áp dụng với location US Standard (Dallas).

Mức giảm 91% quá là ngon, thông số cấu hình VPS và mức giá hiện tại đang sale như sau:


Thông tin chi tiết: https://go.2-tek.org/1dUYG0

Dallas, TX – Speed Test Links


Looking Glass (BGP/ping/traceroute): http://lg.softlayer.com/

ICT Blog's say...

Hãy tìm kiếm trước khi đặt vấn đề hỏi đáp!
Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận!
Hãy dùng tên của bạn khi comment, không chèn keyword trong comment!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© ICT Blog's - TeamWork Globally™
Việt Nam
Singapore
Sydney
Westminster
London